Den danske del af Nordsøen indeholder store forekomster af olie og gas, der kan indvindes de kommende årtier. Det vurderes, at der er mindst 135 millioner m3 olie og 77 mia. nm3 naturgas tilbage i Nordsøen, der kan indvindes i fremtiden [1]. Derudover kommer de ressourcer som endnu ikke er blevet fundet.

Danmarks producerede og fremtidige produktion af olie og gas [2]

På trods af at en del af olien og gassen i Danmarks del af Nordsøen ligger i lag af sandsten, hvilket gør det kompliceret at indvinde olie og gas fra dem, har olie- og gasindustriens virksomheder indvundet 443 millioner m3 olie og 182 nm3 naturgas fra Nordsøen fra 1972-2019 [3].

Dette skyldes især at olieindustrien i Danmark har gennemgået en teknisk udvikling, hvor den er blevet specialiseret i at indvinde olie fra lag af sandsten. DUC etablerede i samarbejde med DTU et center for olie- og gasforskning i 2015, der har til formål at øge indvindingens effektivitet og reducere dens miljøpåvirkning. Du kan læse mere om forskningscentret her.