Danmark har den laveste CO2-udledning i sin olieproduktion. Det anerkendte amerikanske universitet Stanford University offentliggjorde i 2018 en rapport, hvori de olieproducerende landes CO2-aftryk i olieproduktionen undersøges. Forskerne undersøgte CO2 udledningen i råolieproduktionen ved at analysere 8.966 oliefelter i 90 lande, hvilket svarer til 98 pct. af verdens olieproduktion. Undersøgelsen konkluderer at Danmark er det land der udleder mindst CO2 i sin olieproduktion [1].

I Danmark samarbejder virksomhederne i olie- og gasindustrien tæt med relevante danske myndigheder, som f.eks. Energistyrelsen, om udvikling af handlingsplaner for at energieffektivisere olieproduktionen offshore [2]. Samarbejdet resulterede blandt andet i at industrien reducerede sit energiforbrug med 24 pct. mellem 2006 og 2014 [3].

En del af forklaringen på at Danmark har verdens laveste CO2 aftryk i olieproduktionen er, at branchen arbejder tæt sammen med de danske myndigheder [4]. En anden del af forklaringen er, at den danske nordsøolie er af højkvalitet, hvilket betyder at der bruges mindre energi på at forarbejde olien.