Siden Danmark påbegyndte indvinding af olie og gas i Nordsøen i 1972, har olie og gas haft en stor økonomisk betydning for vores velfærdssamfund.

Staten generer indtægter fra aktiviteterne i Nordsøen primært gennem skatteindtægter og udbytte fra Nordsøfonden. Statens skatteindtægter kommer fra kulbrinteskat (52 pct.) og selskabsskat (25 pct.). Nordsøfonden er en del af Dansk Undergrunds Consortium (DUC), som deltager med 20 pct. i alle nye licenser i Nordsøen. Udover Nordsøfonden består DUC af franske Total og Noreco.

Statens samlede indtægter for olie og gas indvinding fra 1972 til 2018 er ca. 514 milliarder kroner [1]. Alt efter hvilken regnemetode man benytter antages det at staten kan tjene mellem 88 mia. kr. [2] og 240 mia. kr. (løbende priser) [3] frem mod 2050 for aktiviteterne i Nordsøen.