Som medlem af klimapartnerskabet Energi og Forsyning sætter den danske olie- og gasbranche ambitiøse klimamål for at kunne indfri det politisk fastsatte mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 og CO2-neutralitet i 2050.

“Alle fremskrivninger – også de scenarier der indfrier Paris-aftalens mål – viser, at både i Danmark og globalt har vi brug for olie og gas de kommende årtier. Olie og gas vil være en del af energimixet i mange år frem parallelt med, at vi gradvist overgår til grøn energi. Nordsø-produktionen har allerede et af verdens laveste CO2 aftryk, og vi arbejder hele tiden på at blive endnu bedre gennem effektiviseringer og ny teknologi”, siger Martin Næsby, direktør i brancheorganisationen Olie Gas Danmark.

Energieffektivisering, elektrificering og øget eksport af naturgas
Nordsøens installationer drives i dag af gasturbiner, og samlet udleder produktionen omkring 1,6 mio. tons CO2 årligt. Industrien har allerede effektiviseret forbruget med 30 procent de seneste 15 år, og gennem yderligere energieffektivisering og delvis elektrificering af Nordsøens installationer, vil det være teknisk muligt at reducere Nordsøudledningerne med mere end 1 mio. ton CO2 mod 2030. Reduktionen udgøres af cirka 0.5 mio. ton fra effektivisering og rationalisering af driften og et teknisk potentiale op til 0.6 mio. ton fra elektrificering.

“Hvis vi skal nå Paris-aftalens mål, er vi nødt til at se klimaproblematikken i et globalt perspektiv. Det kan ikke opnås alene gennem vindenergi. For eksempel kan den naturgas der spares ved at elektrificere i stedet eksporteres til Europa, hvor den kan erstatte og fortrænge kul, om har et langt højere CO2 aftryk,” siger Martin Næsby

Lagring af op til 5 mio. ton CO2 i Nordsøen
Nordsøens geologiske formationer er særdeles velegnede til potentiel lagring af CO2 i de udtjente olie/gasfelter. Olie- og gasbranchen vurderer det samlede potentiale til at være 5 mio. tons CO2 i 2030, hvilket svarer til cirka en tiendedel af Danmarks nuværende årlige CO2 udledning (2019). Omkostningerne til CO2 fangst og lagring er fortsat meget høje, men forventes at ville falde i takt med den teknologiske udvikling.

“CO2 lagring kan afhjælpe udledning fra de største udledere, som f.eks. affaldsforbrænding eller cementproducenter og er, som også Klimarådet peger på, helt afgørende for at nå Paris-aftalens mål. Flere olieselskaber er i fuld gang med at kigge på teknologien og lagringsmulighederne. Det vil kræve politisk opbakning at gå den vej, fordi det er dyrt at udvikle og skalere, og det vil kræve et tæt samarbejde mellem både myndigheder og industrielle sektorer. Vi er alle en del af løsningen,” slutter Martin Næsby.

Hele pressemeddelelsen kan findes her.